DÜZENLEME KURULU

KORUYUCU HEKİMLİK VE FONKSİYONEL TIP DERNEĞİ BAŞKANI

Prof. Dr. Mehmet Mahir Atasoy

FONKSİYONEL TIP PLATFORMU VE FONKSİYONEL TIP KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Mehmet Mahir Atasoy

KONGRE BİLİM KURULU

Prof. Dr. Mehmet Mahir Atasoy

Uzm. Dr. Şeref Vardı

Uzm. Dr. Pınar Balcı

Uzm. Dr. Cemal İncedere

Uzm. Dr. Burcu Akdağ Özkök

4. FONKSİYONEL TIP KONGRESİ SEKRETARYASI

Uzm. Dr Pınar Balcı